sobota, 19 grudnia 2009

Prawda Słowo Skała Moc

Panie, słowo twoje trwa na wieki, Niewzruszone jak niebiosa. [Psalm 119 wer.89]

... poświęć ich w prawdzie twojej; słowo twoje jest prawdą. [modlitwa Jezusa, Ewangelia Jana 17:17]
Wszak Bóg jest wierny, a każdy człowiek jest kłamcą ... [Paweł Apostoł w Liście do Rzymian 3:4]

Wszyscy kierujemy się w życiu opiniami, uprzedzeniami, emocjami, zranieniami. Traumy, rozczarowania, stereotypy, mity, wpływają na nas bardziej, niż zdajemy sobie z tego sprawę. W związku z tym, w przeważającej większości żyjemy w kłamstwie.

W kłamstwie nie ma zwycięstwa, nie ma nadziei, nie ma mocy.

Powróć do Słowa, tylko ono jest Prawdą!

Masz opinię na jakiś temat, na czyjś temat?
A co Bóg mówi o tym, o nim, o niej?
Jesteś uprzedzony?
A Bóg jest uprzedzony?
Masz emocje?
Czym one są powodowane? Czy, gdy staniesz w prawdzie, nie zaczną ci towarzyszyć nowe, inne emocje?
Jesteś zraniony?
Co wg. Słowa powinieneś z tym zrobić?
Miałeś traumatyczne doświadczenie?
Jaka jest cała prawda o tym doświadczeniu, jaka jest Prawda na temat konsekwencji twoich trudnych przeżyć?
Ktoś Cię rozczarował?
Czy Bóg się nim rozczarował? Czy Bóg żałuje? Czy On się wycofuje?
Masz utrwaloną opinię o kościele, służeniu Bogu, służeniu ludziom?
A co o tym Mówi Biblia?
Myślisz, że rzeczy muszą już tak wyglądać? Że, aby coś osiągnąć, zdobyć, zmienić, musisz spełnić określone warunki, lub muszą być spełnione pewne warunki?
A co o tym mówi Pismo Święte?

Powróć do Słowa, tylko ono jest Prawdą!

Jezus jest Prawdą. Przyszedł na ziemię jako wypełnienie Słowa. Całe życie wypełniał Słowo. Umarł i zmartwychwstał na podstawie Pism. Pierwszy kościół głosił Chrystusa na podstawie Słowa.

Jeżeli Prawda nie kieruje w 100% twoim życiem to, kto nim kieruje?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz