sobota, 19 grudnia 2009

Oddani na pastwę rozumu

List Apostoła Pawła do Rzymian (wg. tłumaczenia Nowe Przymierze)
rozdział 1 wersety 21-22 oraz 28

Poznali zatem Boga. Nie oddali mu jednak należnej czci. Nie okazali mu też wdzięczności, jako Bogu. Mnożąc wątpliwości stali się w końcu niezdolni do poprawnego myślenia. Na bezmyślność ich serc nałożyło się ponadto zaślepienie. Podając się za mądrych są właściwie głupi...
... poszanowanie Boga przestało być dla nich ważne, dlatego wydał ich Bóg na pastwę rozumu, aby nie byli zdolni do trafnych ocen, czynią więc to,co nieprzyzwoite.


Wdzięczność i chwała oddana Bogu może Cię ocalić.
Brak wdzięczności i nie liczenie się z Bogiem prowadzi do utraty możliwości właściwego oceniania swojego życia i życia w ogóle.

Nie próbuj przechytrzyć samego siebie. Cwaniakiem możesz być tylko we własnych oczach. Owoce życia są/będą jawne. Nie odrzucaj Prawdy!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz