poniedziałek, 28 grudnia 2009

Czy Jezus powróci w 2012?

Gdy zakładałem tego bloga,  załączyłem ankietę z takim właśnie pytaniem (kolumna po prawej stronie). Uczyniłem to, jak zwykle zresztą, pół żartem pół serio. W związku ze zbliżającym się końcem roku, ze zdziwieniem stwierdzam, że sam zacząłem intensywnie o tym myśleć. Zmiana, co najmniej dwóch, a nie jak w 90% przypadków, jednej cyfry w liczbie lat naszej ery, daje do myślenia. Bardzo niedawno czuliśmy się nieswojo, gdy z hukiem petard, jedynka zmieniła się na dwójkę, a trzy dziewiątki na trzy zera.

niedziela, 20 grudnia 2009

"Killing" Worship Performance

Na kilku ostatnich nabożeństwach niedzielnych w DRODZE, staraliśmy się "zabić" pewien ewangeliczny rytuał, zwany uwielbieniem.
W przeciętnym zborze, wygląda on mniej więcej tak, jeden (lub zespół) się produkuje a reszta słucha (lub nawet tego nie robi). Jest to bardzo smutne, gdyż wg nauczani Biblii wszyscy mamy być świątyniami, domami modlitwy, w których zamieszkuje Duch Święty, które nieustannie składają Bogu w darze dziękczynienie i uwielbienie, poprzez swoje życie i poprzez "owoc warg". Gdy więc schodzimy się razem, jako kościół, to Bożym planem dla nas jest to, by każdy służył "czymś".

sobota, 19 grudnia 2009

Od nowa!


... jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Nie dziw się, że ci powiedziałem: Musicie się na nowo narodzić.
[Słowa Jezusa z ewangelii Jana rozdz 3 wiersze 3 i 7]

Prawda Słowo Skała Moc

Panie, słowo twoje trwa na wieki, Niewzruszone jak niebiosa. [Psalm 119 wer.89]

... poświęć ich w prawdzie twojej; słowo twoje jest prawdą. [modlitwa Jezusa, Ewangelia Jana 17:17]
Wszak Bóg jest wierny, a każdy człowiek jest kłamcą ... [Paweł Apostoł w Liście do Rzymian 3:4]

Mądrość


II Księga Kronik rozdział 1:
6. Wstąpił tam tedy Salomon przed Pana przed spiżowy ołtarz należący do Namiotu Zgromadzenia, i złożył na nim tysiąc ofiar całopalnych.
7. Tej to nocy ukazał się Bóg Salomonowi i rzekł do niego: Proś, co ci mam dać?

Oddani na pastwę rozumu

List Apostoła Pawła do Rzymian (wg. tłumaczenia Nowe Przymierze)
rozdział 1 wersety 21-22 oraz 28

Poznali zatem Boga. Nie oddali mu jednak należnej czci. Nie okazali mu też wdzięczności, jako Bogu. Mnożąc wątpliwości stali się w końcu niezdolni do poprawnego myślenia. Na bezmyślność ich serc nałożyło się ponadto zaślepienie. Podając się za mądrych są właściwie głupi...
... poszanowanie Boga przestało być dla nich ważne, dlatego wydał ich Bóg na pastwę rozumu

Wolny od demonicznych presji

Mat. 6:24-25
24. Nikt nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć i mamonie.
25. Dlatego powiadam wam: Nie troszczcie się o życie swoje, co będziecie jedli albo co będziecie pili, ani o ciało swoje, czym się przyodziewać będziecie. Czyż życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie?

Święte więzi

Ew. Marka. 7:
7. Daremnie mi jednak cześć oddają, głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi.
8. Przykazania Boże zaniedbujecie, a ludzkiej nauki się trzymacie
9. I mówił im: Chytrze uchylacie przykazanie Boże, aby naukę swoją zachować
10. Albowiem Mojżesz rzekł: Czcij ojca swego i matkę swoją; oraz: Kto złorzeczy ojcu lub matce, niech śmierć poniesie.

piątek, 18 grudnia 2009

Doktryna DROGI napisana w 2002 roku

Doktryna:


Wierzymy, że Bóg stworzył człowieka, aby mieć przyjaciela. Stworzył go w doskonały sposób, na Swój obraz i podobieństwo. Stworzył go takim, jakim sam jest. Człowiek był ukoronowaniem całego dzieła Stwórcy.

Misja DROGI z maja 2002 roku

Misja:

Nasza misja jest odbiciem tego, w co wierzymy. Sens naszemu życiu nadaje nasza wiara, czyli całkowita pewność, że Boży plan dla ludzkości przedstawia się tak, jak to zostało zapisane w Piśmie Świętym. Życie ma jedynie sens, gdy prowadzi się je w zgodzie z Bożym planem dla człowieka, i w zgodzie z tym, w co się samemu wierzy. Pragniemy być w centrum Bożego planu dla ludzkości, w centrum jego planów dla Europy, Polski i naszego miasta Warszawy. Nasze życie na tej ziemi trwa krótko, dlatego z wdzięczności dla naszego Ojca i Stwórcy, dzięki Ofierze Jezusa Chrystusa i w mocy Ducha Świętego pragniemy poświęcić się wypełnianiu Bożej Woli dla naszego życia.

Wizja DROGI z maja 2002 roku

Nasza wizja to:

Ewangelia dla Warszawy, Polski, Europy i świata!
Królestwo Boże w Warszawie, Polsce, Europie i na świecie!

czwartek, 17 grudnia 2009

Cele dla DROGI z maja 2002 roku

A. Cele związane z Warszawą
  • Pierwszym celem jest ZDROWY LOKALNY KOŚCIÓŁ. Kościół jest zdrowy, jeżeli wzrasta, rozwija się i pomnaża. Wierzymy, że zdrowy kościół charakteryzuje osiem cech jakościowych. Tak więc, aby nasz kościół był zdrowy, pracujemy nad każdą z nich. Oto one: