poniedziałek, 20 grudnia 2010

Przywrócić autorytet apostolskiego nauczania!

Dz.Ap. 2
42 I trwali w nauce apostolskiej...
47. ... Pan zaś codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni.

Nauczanie apostolskie jest fundamentalną sprawa dla wzrostu i rozwoju Królestwa Bożego. Czym w takim razie ono jest?

Czy to jakaś nowa nauka? Ciekawostki, tajemnice, budzące dreszcze myśli eschatologiczne, kolejne stopnie wtajemniczenia, prowadzące do zdobycie większej mocy?

Czy może wręcz coś przeciwnego, nudne recytowanie i rozwijanie Apostolskiego Wyznania Wiary (Credo)?

Biblia jak zwykle sam się tłumaczy. Nie chodzi ani o jedno, ani o drugie.

Mat. 28
19. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody...
20. Ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem...

Nauczanie apostolskie, to po prostu uczenie tego, co nauczał Jezus, tego, czego nauczyli się od niego apostołowie, tego, czego mają się nauczyć narody. I żeby wszystko było jasne, nie chodzi o teorie, filozofie, koncepcje, lecz o nauczenie się nowego rodzaju POSTĘPOWANIA.

czwartek, 16 grudnia 2010

Zróbmy To Razem


… współpracownikami Bożymi jesteśmy… (1 Kor. 3:9)

Wiemy, że Bóg w swym Królestwie, różnie rozdziela powołania, nie wszystkich powołuje do pełnoetatowej służby Słowa, ale wielu powołuje by ją współtworzyli, poprzez zaangażowanie w modlitwę, w służby pomocy i jej finansowanie.

Różne powołania w Bożym Królestwie współdziałają ze sobą, dla nadrzędnego celu jakim jest poszerzanie tego Królestwa. Te różne powołania tworzą jedno ciało, swego rodzaju układ naczyń połączonych. Nikt, kto pracuje i zarabia w biznesie, czy na etacie, nie powinien uważać, że robi coś mniej ważnego, ale w zamiast tego powinien włączyć się w partnerstwo i współdziałać z innymi powołaniami.

Partnerstwo w służbie Słowa sprawia, że:
- służba ta staje się w ogóle możliwa,
- następuje pomnożenie ilości jej owoców,
- uczestniczy w niej więcej osób,
- ciało Jezusa zaczyna funkcjonować zgodnie z Bożym zamysłem,
- każdy staje się dla kogoś błogosławieństwem,
- materialne potrzeby usługujących Słowem i ich rodzin są zaspokojone.

Więcej czytaj tu ->>>> www.zrobmy to razem.blogspot.com

lub wchodząc na link w prawej kolumnie - PARTNERSTWO W SŁUŻBIE

sobota, 11 grudnia 2010

Doba Uwielbienia i Modlitwy

Na zakończenie pierwszego roku, naszych co miesięcznych Dni Uwielbienia i Modlitwy (przez młodych nazywanych DUiiiiiMami ;) postanowiliśmy zorganizować, pierwszą dobę uwielbienia i modlitwy. Zachęcamy do uczestnictwa. Bóg wiele może uczynić poprzez dzisiejsze Anny i dzisiejszych Symeonów.
Na salę można dostać się w każdej chwili i w każdej chwili można wyjść, będzie ona dostępna przez całą dobę.

Pełny grafik i inne informacje znajdziecie tutaj ---> www.modlitwa.waw.pl

Zachęcamy tez do śledzenia nas na Facebooku: