sobota, 19 grudnia 2009

Mądrość


II Księga Kronik rozdział 1:
6. Wstąpił tam tedy Salomon przed Pana przed spiżowy ołtarz należący do Namiotu Zgromadzenia, i złożył na nim tysiąc ofiar całopalnych.
7. Tej to nocy ukazał się Bóg Salomonowi i rzekł do niego: Proś, co ci mam dać?
8. A Salomon odrzekł Bogu: Ty okazałeś Dawidowi, mojemu ojcu, wielką łaskę i mnie uczyniłeś po nim królem.
9. Niech się tedy teraz Panie, Boże, sprawdzi twoja obietnica, dana Dawidowi, mojemu ojcu, gdyż Ty uczyniłeś mnie królem nad ludem tak licznym, jak proch ziemi.
10. Daj mi więc teraz mądrość i wiedzę, abym mógł godnie występować przed tym ludem; któż bowiem potrafi sądzić ten tak wielki lud?
11. Wtedy odpowiedział Bóg Salomonowi: Ponieważ to miałeś na myśli i nie prosiłeś o bogactwo, mienie i sławę ani aby pomarli ci, którzy cię nienawidzą, ani o długie życie nie prosiłeś, lecz prosiłeś dla siebie o mądrość i wiedzę, abyś mógł sądzić mój lud, nad którym uczyniłem cię królem,
12. Przeto będzie ci dana mądrość i wiedza; a dam ci także bogactwo i mienie, i sławę, jakich nie miał żaden z królów, którzy byli przed tobą, i mieć nie będą.

Salomon rozpoczyna swoje królowanie od modlitwy o wiedzę i mądrość. My którzy jesteśmy Królami i Kapłanami (patrz. I List Piotra rozdział 2 wiersz 9), tak samo powinniśmy zaczynać naszą podróż z Chrystusem. Bóg mówi, że daje temu kto prosi. Czy nie powinieneś prosić o to co najważniejsze w pierwszej kolejności?

Dodatkowo mamy w Nowym Testamencie zachętę i obietnicę na ten temat.

List Jakuba rozdział 1:
5. A jeśli komu z was brak mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania, a będzie mu dana.
6. Ale niech prosi z wiarą, bez powątpiewania; kto bowiem wątpi, podobny jest do fali morskiej, przez wiatr tu i tam miotanej.
7. Przeto niechaj nie mniema taki człowiek, że coś od Pana otrzyma,
8. Człowiek o rozdwojonej duszy, chwiejny w całym swoim postępowaniu.

Powinieneś prosić o mądrość, wierzyć i nie wątpić, że otrzymasz ją do Boga. Od tej modlitwy lub modlitw zależy wszystko. Twoje decyzje, wybory, obierane kierunki a w końcu wieczne owoce twojego życia.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz