niedziela, 20 czerwca 2010

Czyste serce w czasach kampani wyborczej

Idź na wybory. Oddaj głos, to przywilej. Ale...

Nie daj się zwariować, jeżeli nie interesowałeś się polityką to już troszkę za późno, dwa tygodnie to za mało by nadrobić zapóźnienie. Zachowaj pokój serca, z niego "tryska źródło życia". Pokój jest ważniejszy niż wybory, a relacje z innymi wierzącymi i jedność wspólnoty jest nadrzędną wartością w stosunku do demokracji.

List Ap. Pawła do Filipian 4.8 - to lektura i zadanie dla wszystkich, po ogłoszeniu wyników pierwszej tury!

Dwa tygodnie to za mało by wyedukować elektorat, ale wystarczająco dużo by nas wszystkich zatruć i poróżnić, chrześcijanie muszą zachować pokój, jasność umysłu czyste serca i miłość do wszystkich ludzi, szczerą miłość do obu kandydatów, bo przez najbliższe 5 lat będą modlić się i wspierać jednego z nich
Inna rzecz, by nie dzielić kościoła pod względem preferencji wyborczych, Ap. Paweł już tym się zajmował, rzeczy drugorzędne muszą pozostać w drugim rzędzie :)

Ps. 31:21
21. Ochraniasz ich pod osłoną oblicza twojego przed przewrotnością ludzi, Ukrywasz ich w namiocie przed KŁÓTLIWYMI językami.

1 Kor. 3:3
3. Jeszcze bowiem cieleśni jesteście. Bo skoro między wami jest zazdrość i KŁÓTNIA, to czyż cieleśni nie jesteście i czy na sposób ludzki nie postępujecie?

Filip. 2:3
3. I nie czyńcie nic z KŁÓTLIWOŚCI ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie.

Tyt. 3:1-2
1. Przypominaj im, aby zwierzchnościom i władzom poddani i posłuszni byli, gotowi do wszelkiego dobrego uczynku,
2. Aby o NIKIM ŹLE NIE MÓWILI, nie byli KŁÓTLIWI, ale ustępliwi, okazujący wszelką łagodność wszystkim ludziom.

Jak. 3:14 i 16
14. Jeśli jednak gorzką zazdrość i KŁÓTLIWOŚĆ macie w sercach swoich, to przynajmniej nie przechwalajcie się i nie kłamcie wbrew prawdzie.
16. Bo gdzie jest zazdrość i KŁÓTLIWOŚĆ, tam niepokój i wszelki zły czyn.

Przyp. 20:3
3. Trzymać się z dala od ZWADY, przynosi każdemu chlubę, lecz każdy głupiec lubi się sprzeczać.

Przyp. 26:20
20. Gdy nie ma drzewa, ogień gaśnie; gdy nie ma oszczercy, ZWADA ustaje.

Polecam przestudiowanie jeszcze słów: kłótnia, kłócić, kłótliwy, kłótliwość, spór, spierać, zwada, swary itd. itd.
Fascynująca lektura Słów darzących Życiem.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz