wtorek, 5 października 2010

Zaskakujące zaopatrzenie

Jednym z standardów Bożego działania jest zaskoczenie. Mamy pewne wyobrażenia o Bogu, ale nie znamy go w pełni, a raczej należało by powiedzieć znamy go bardzo fragmentarycznie. Powoduje to, że wydaje nam się, iż wiemy kim jest i jak działa. Ale on mówi, że jego drogi i myśli, bardzo przewyższają nasze myśli i drogi.
Ostatnio często chodzą mi po głowie znane wersety z Aggeusza 2 (6) Gdyż tak mówi Pan Zastępów: Jeszcze raz - za małą chwilkę - poruszę niebiosa i ziemię, morze i ląd stały.
(7) Poruszę wszystkie narody tak, że napłyną kosztowności wszystkich narodów i napełnię ten dom chwałą - mówi Pan Zastępów. (8) Moje jest srebro i moje jest złoto mówi Pan Zastępów. (9) Przyszła chwała tego domu będzie większa niż dawna - mówi Pan Zastępów - i miejsce to obdarzę pokojem - mówi Pan Zastępów.

Fragment ten mówi o tym, że bogactwa narodów napłyną do nowej świątyni - do kościoła. Często tak właśnie to interpretowałem, ale ostatnio Pan zwraca moją uwagę, na fakt, że siłą tych wersetów jest właśnie zaskoczenie. Wierzący (Żydzi i chrześcijanie) myślą: "my jesteśmy Jego ludem, my Mu zbudujemy dom". A Bóg przychodzi i mówi: "Suprise! To niewierzący złożą się na chwałę mojego domu! Oczekujcie zaskoczenia! Zaskakującego zaopatrzenia."

Modlitwa: Boże oczekuję na Twoje zaskakujące działanie, nie chcę już swoich dróg i oczekiwań, ty przyjdź ze swoim zadziwiającym, wspaniałym i przewyższającym moje myślenie działaniem. Napełnij moje życie Swoją Chwałą, a ja poddaję się tobie, aby było to na Twój sposób.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz